appono


appono
appōno (adpōno), ĕre, pŏsŭi, pŏsĭtum - tr. - [st2]1 [-] placer auprès, placer sur; mettre sur la table, servir. [st2]2 [-] placer qqn auprès d'un autre, aposter. [st2]3 [-] ajouter, mettre en ligne de compte.    - arch. appŏsīvi = apposui.    - apponere modum vitiis, Cic. : mettre des bornes aux vices.    - apponere diem et signum, Cic. : dater et cacheter.    - apponere mensam, Plaut. : mettre le couvert.    - custodem aliquem alicui apponere : mettre qqn comme gardien auprès de qqn.    - ad rem aliquid apponere : ajouter qch à qch.    - appositum est ut : il fut décidé en outre que.    - manus ad os apponere, Cic. : mettre la main devant la bouche (pour dire qqch de secret).    - appositā secundā mensā, Cic. Att. 14, 6 : au second service.    - convivis panem apponere : (faire) servir du pain aux convives.    - apponere aprum in epulis, Cic. : servir sur table un sanglier.
* * *
appōno (adpōno), ĕre, pŏsŭi, pŏsĭtum - tr. - [st2]1 [-] placer auprès, placer sur; mettre sur la table, servir. [st2]2 [-] placer qqn auprès d'un autre, aposter. [st2]3 [-] ajouter, mettre en ligne de compte.    - arch. appŏsīvi = apposui.    - apponere modum vitiis, Cic. : mettre des bornes aux vices.    - apponere diem et signum, Cic. : dater et cacheter.    - apponere mensam, Plaut. : mettre le couvert.    - custodem aliquem alicui apponere : mettre qqn comme gardien auprès de qqn.    - ad rem aliquid apponere : ajouter qch à qch.    - appositum est ut : il fut décidé en outre que.    - manus ad os apponere, Cic. : mettre la main devant la bouche (pour dire qqch de secret).    - appositā secundā mensā, Cic. Att. 14, 6 : au second service.    - convivis panem apponere : (faire) servir du pain aux convives.    - apponere aprum in epulis, Cic. : servir sur table un sanglier.
* * *
    Appono, apponis, pen. prod. apposui, appositum, pe. corr. apponere. Ouid. Mettre aupres, Apposer.
\
    Portae apposita erat. Liu. Elle estoit aupres de la porte.
\
    Vrbs apposita litori. Plin. Situee aupres.
\
    Apponere interdum pro simplici accipitur. Cic. Mettre, Apposer.
\
    Apponere notam alicui rei. Cic. Mettre un signe ou une marque à quelque chose, Marquer.
\
    Apponere machinam. Cic. Appliquer un engin pour monter ou descendre quelque chose.
\
    Apponere de suo. Plaut. Mettre du sien, Adjouster.
\
    Postulare gratiam apponi sibi. Terent. Demander qu'on luy sache bon gré de quelque chose.
\
    Apponere aliquid lucro. Horat. Estimer autant de gain.
\
    Apponere cibis aliquid. Plaut. Adjouster, Mistionner avec.
\
    Apponere mensam. Plaut. Cic. Dresser la table, ou Servir la viande.
\
    Alicui apponere. Sub. cibos. Cic. Luy servir à table.
\
    Ampliter. Plaut. Servir abondamment de viande.
\
    In vasis fictilibus apponere. Cic. Servir en vaisselle de terre.
\
    Argentum illi purum apposuerat. Cic. Il le servoit en vaisselle d'argent.
\
    Annos apponere et Demere, contraria. Horat. Adjouster.
\
    Apponere modum vitiis. Cic. Restraindre.
\
    Custodem Tullio me apponite. Cic. Constituez, ou establissez moy contrerouleur de Tulle.
\
    Calumniatorem apponere. Cic. Suborner un calumniateur, Supposer, Attiltrer, Apposter.
\
    Sibi praeuaricatorem apponere. Cic. Se faire accuser soymesme par un accusateur qui se laisse apres vaincre, Se faire adjourner par un tiers avec lequel on s'entend, comme souvent on faict en matiere de retraict lignager.
\
    Apponere accusatorem alicui. Cic. Luy suborner et attiltrer un accusateur à sa poste, Apposter.
\
    Apponere licitatorem. Cic. Suborner, ou attiltrer un encherisseur, Apposter, Mettre à sa poste, Mettre un contre.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • IP2Location — Infobox Dotcom company company name = IP2Location company company type = Internet foundation = 2002 location city = Penang location country = Malaysia company slogan = Bringing Geographics to the Internet url = [http://www.ip2location.com/… …   Wikipedia

 • рост аппозиционный — (лат. appono, appositum прибавлять) P., происходящий путем образования новой ткани и наслоения ее на поверхность старой, напр. в мезенхиме, окружаю щей скелетогенный зачаток …   Большой медицинский словарь

 • Рост — I процесс увеличения числа и размеров клеток органов и тканей организма. В узком смысле Р. это длина тела. Динамика Р. меняется в зависимости от возрастного периода и определяется на молекулярном и клеточном уровнях скоростью синтеза белка и… …   Медицинская энциклопедия

 • a- — 1. a ♦ Élément, du lat. ad, marquant la direction, le but à atteindre, ou le passage d un état à un autre (var. ad ; ac , af , ag , al , an , ar , as , at ) : amener, alunir, adoucir. ⇒ à. a 2. a ♦ Élément tiré du gr. exprimant la négation (« pas …   Encyclopédie Universelle

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0282 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ն. προστίθημι, παρατίθημι, προσποιέω appono, adjicio, addo, trado Առընթեր կամ մերձ դնել. յաւելուլ. ʼի վերայ բերել. եւ Աւանդել գրով, ճառել առաւել քան զոր գտանի ցարդ. *Բազումս եւ յոլովք ոչ գոն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՒԵԼԱԴՐԵՄ — ( ) NBH 1 0297 Chronological Sequence: 11c ԱՌԱՒԵԼԱԴՐԵԼ προτίθημι appono, adjicio, addo որ եւ Աւելադրել. յաւելուլ. ʼի վերայ ածել. *Զի՞նչ ապա ոչ էին ախտացեալ, եթէ զայս առաւելադրեալ էր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 45 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԴՆԵՄ — (առեդի.) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ն. προστίθημι appono, addo Առընթեր՝ մերձ դնել. յարադրել. յարել. յաւելուլ. Կր. Յարիլ. քովը դնել, կցել. *Եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս. Պիտ.: *Բանականն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵԼԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0392 Chronological Sequence: 6c, 11c ն. προστίθημι appono, adjicio, addo Աւելի ինչ ʼի վերայ դնել. յաւելուլ. առաւելուլ. էւելցնել. *Պարտ էր ակնածել, եւ ոչ եթէ աւելադրել ʼի չար գործսն իւր. Պիտ.: *Աստ Քրիստոս բանիւ միայն արար զամենայն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 425 Chronological Sequence: 6c, 7c ն. συντίθημι, προστίθημι compono, appono Ի միասին դնել. կցել. յարել. որ եւ ՇԱՐԱԴՐԵԼ. մէկտեղ դնել. ... *Որ զնախադատական ապացուցուեանցն զմակերեւութիւն բաղադրեալ հոգիաներկ եւ մարմնաքնար երգողին. Թէոդոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.